Home MAHA-TAIT MAHA-TAIT Exam Math Competency Test Sample Question Paper and Online Mock Test...

MAHA-TAIT Exam Math Competency Test Sample Question Paper and Online Mock Test Exam

13600
15

गणितीय क्षमता चाचणी :

1. पुढील मालिका पर्ण करा.
05, 15, 45, 135, …….. ?
a) 475
b) 405
c) 415
d) 425

2. 48 x 320 x 82 = ……?
a) 24,66,560
b) 25,66,650
c) 23, 66, 360
d) 32, 57,230

3. 82 x 12 ÷ 3 = ……. ?
a) 340
b) 298
c) 328
d) 420

4. 30, 36, 120 यांचा म.सा.वि कोणता ?
a) 9
b) 4
c) 6
d) 2

5. 8, 9, 0 या अंकानपासून तयार होणारी मोठ्यात मोठी संख्या कोणती ?
a) 99980
b) 99998
c) 99908
d) 99890

6. 5.05 ÷ 50 = …..?
a) 0.101
b) 1.01
c) 1.1
d) 0.110

7. 0.0007 + 25.5 = …..?
a) 25.5007
b) 25.7000
c) 25.0007
d) 25.15

8. 0.75 ला कितीने गुणले असता उत्तर 12 येईल ?
a) 15
b) 13
c) 16
d) 12

9. 3 Kg. व 15 g. यांचे गुणोत्तर किती येईल ?
a) 1: 500
b) 500 : 1
c) 2000 : 1
d) 1 : 2000

10. 5000 ला कितीने गुणले असता उत्तर 500 येईल ?
a) 0.11
b) 0.5
c) 0.50
d) 0.1

उत्तरे :
1 : b, 2 : a, 3 : c, 4 : c, 5 : a, 6 : a, 7 : a, 8 : d, 9 : c, 10 : d

MAHA-TAIT 2017 च्या रेगुलर अपडेट आणि स्टडी मटेरियलसाठी खालील लाल बेल आइकॉनवर क्लीक करुण Allow वर क्लीक करा. तसेच आपले कही प्रश्न व अभिप्राय असतील तर खाली कोमेंट करा.

Online Mock Test

Teacher Intelligence Test

Teacher Intelligence Test

15 COMMENTS

 1. 1. पुढील मालिका पर्ण करा.
  05, 15, 45, 135, …….. ?
  a) 405
  b) 405

  a va b donihi barobar ahe

 2. Sir in que no. 9 3 kg = 3000 gm &15 gm ratio
  3000:15
  = 200:1 is right or wrong
  Plz tell me sir your test is very good sir & your guidance keep it up sir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here